Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice:

1 ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului și a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Valea Jiului”. 

Proiectul de hotărâre este afișat în data de 21.12.2022 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă, la adresa: Deva – 330025, str. Bld 1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, până la data de 31.12.2022.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.