Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile

Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Bld. 1 Decembrie 1918,  nr. 28, judeţul Hunedoara, număr telefon 0254.211.350, fax. 0254.230.030, e-mail: culte@cjhunedoara.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2023.

Autoritatea finanțatoare a stabilit Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,  nr. 25/09.02.2023.

Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi sumele aprobate pentru anul 2023, conform Hotărârilor Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 22/2023 și nr. 30/2023 sunt:

Nr. Crt. Domenii de finanțare Perioada de derulare Suma

(lei)

1  

Culte religioase

 

2023  

4.175.000,00

 

2

 

Programe și proiecte sportive 2023   

   250.000,00

 

3

 

Programe și proiecte de tineret 2023  

   75.000,00

Regulamentul și documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile, adoptate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 85/2021 se pun la dispoziţia celor interesaţi la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara – Compartiment Relații Externe, Comunicare Interinstituțională, Culte, Sport și pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara, www.cjhunedoara.ro.

Aplicanţii vor depune proiectele pentru obținerea finanţării nerambursabile la Registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, camera nr. 2 (două exemplare – original și copie, în plic închis pe care se va menționa solicitantul, denumirea proiectului și codul unic de înregistrare al acestuia, nr. telefon) începând cu data de 10.02.2023.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea nr. 350/2005, a Regulamentului adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 85/2021.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 10.03.2023, ora 16.00.