EURO JOBS / Comunicat de presă proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”

Home Anunțuri EURO JOBS / Comunicat de presă proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”
EURO JOBS / Comunicat de presă proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 6: Educatie si competente
Titlul proiectului: Furnizare de calificare pentru plus valoare
Număr de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135905

 

COMUNICAT DE PRESA

 

EURO JOBS SRL  în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ deruleaza proiectul „FURNIZARE DE CALIFICARE PENTRU PLUS VALOARE-135905” dedicat implementării măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate. Proiectul a demarat în 08.04.2021 și se va finaliza în 07.04.2023.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programele de formare profesională continuă a 651 persoane din Regiunea Vest.

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  • au domiciliul/reşedinţa în unul din cele 4 județe (Arad,Timiș, Caraș-Severin sau Hunedoara);
  • sunt angajaţi, inclusiv persoană fizică autorizată şi întreprinderi individuale;
  • au împlinit 25 ani;
  • au vârsta sub 65 de ani.

Dobandirea unei calificări crește posibilitățile de reconversie profesională, încadrarea intr-un post superior, identificarea unui nou loc de muncă, evitarea șomajului, siguranță și stabilitate pe piața forței de muncă.

ACTIVITATEA 1.2 SERVICII DE TUTORAT

Dezvoltarea carierei prin reîncadrarea beneficiarilor într-o calificare mai avansată și furnizarea asistenței de specialitate pentru integrarea profesională la noul loc de muncă, pentru cel puțin 57.6% din persoanele sprijinite în cadrul proiectului, intervenție materializată pe parcursul a 24 luni.

Obiectivul este realizat prin serviciile de tutorat.

Rezultat: Persoane care îsi gasesc un loc de munca urmare a sprijinului primit – 375 persoane (57.51%), din care: persoane cu nivel scazut de calificare – 51 pers; din zona rurala – 11 pers; persoane cu vârsta peste 40 de ani – 51 pers. Cel putin 100 persoane care au beneficiat de o modificare a statutului profesional, prin schimbarea locului de munca prin incadrarea participantilor intr-o functie corespunzatoare unei calificari mai avansate; sau mentinerea persoanei sprijinite la acelasi angajator, dar cu o incadrare a participantilor pe o functie corespunzatoare unei calificari mai avansate, vor beneficia de servicii de tutorat.

Activitatea de tutorat asigură integrarea la locul de muncă dar în special previne abandonul. Inadaptarea la locul de muncă se poate reflecta în relațiile cu colegii de muncă, ritmul de lucru la care este posibil să nu facă față sau în neînțelegerea proceselor de muncă, respectiv în situațiile concrete pe care le impune o anumită activitate. Aceste situații sunt o cauză importantă în eșecul profesional. Serviciile de tutorat au rolul de a asigura un debut pozitiv în noua ocupație și facilitează integrarea în echipa de lucru, ceea ce pe termen lung asigura succesul profesional al angajatului.

REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII A1.2 SERVICII DE TUTORAT

Persoane care îsi gasesc un loc de munca urmare a sprijinului primit (4S111) – 26 persoane, din care:

4S111.1 – persoane cu nivel scazut de calificare – 7 persoane;

4S111.2- din zona rurala – 9 persoane;

4S111.3 – persoane cu vârsta peste 40 de ani –17 persoane.

54 persoane care au beneficiat de o modificare a statutului profesional beneficiaza de servicii de tutorat.

Pentru toti cei care doresc sa participe la activitatile desfasurate in cadrul proiectului ’’ Furnizare de calificare pentru plus valoare’’si pentru mai multe detalii puteti contacta la: EURO JOBS SRL -Nr.tel:0786.042.816.