Municipalitatea din Lupeni reamintește persoanelor fizice și juridice obligațiile care le revin în gospodărirea spațiilor proprii

Cutremurele din Oltenia, de la mijlocul lunii februarie 2023, dar și alte forme ale agresivității manifestate de natură în acest început de an (vânt puternic, ploi și căderi de zăpadă abundente, etc.) care au generat o serie de probleme și în localitățile din Valea Jiului i-au făcut pe mulți cetățeni să-și exprime nemulțumirile legate de starea în care se află mai multe din spațiile comune de locuințe ori unele clădiri publice.

Pe fondul acestor probleme, dar și urmând o recomandare transmisă de Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara, municipalitatea din Lupeni, prin Biroul de Protecție Civilă (PCSU) a republicat setul de obligații care le revin persoanelor fizice și juridice în proprietatea cărora se regăsesc imobile de pe raza localității.

Acestora le este reamintit că, potrivit Ordonanței de Guvern 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, atât instituțiilor publice, cât și proprietarilor persoane fizice sau juridice le revin următoarele obligații:

a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;

b) să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;

d) să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile de acces;

e) să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;

g) să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

h) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

i) să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;

j) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

k) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;

l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;

m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

În documente se precizeazcă, de asemenea, că asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor ordonanței guvernamentale menționate, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale.