Comunicat de presă / „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Home Anunțuri Comunicat de presă / „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Comunicat de presă / „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani a semnat contractul de finanțare pentru  implementarea proiectului „ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ!” (cod proiect F-PNRAS-1-2022-2305), Schemă de granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1, cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C.15 Educație din PNRR.

Valoare totală a contractului de finanțare  este de 898.400,00 RON, din care valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR este de 898.400,00 RON.

Obiectivele și activitățile proiectului sunt corelate cu obiectivele Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Astfel, obiectivele proiectului sunt:

  • Reducerea ratei absenteismului și a abandonului școlar cu 15% în următorii 3 ani
  • Creșterea promovabilității cu 10 % în cei 3 ani de proiect
  • Creșterea ratei de participare la evaluarea națională cu 10% în următorii 3 ani
  • Consolidarea relației elevi – părinți – școală prin implicarea până în anul 2025 a cel puțin 30% dintre părinții din grupul țintă în activități de consiliere parentală
  • Formarea unui procent de min 80% din cadrele didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Nr. 2

Beneficiarii direcți sunt cei 76 de elevi incluși în grupul țintă, elevi aparținând claselor V-VIII, părinții acestora și cadrele didactice ce predau la ciclul gimnazial. Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi ceilalți elevi ai școlii noastre, cadrele didactice ale unității școlare, părinții elevilor implicați în proiect, membrii comunității locale, partenerii educaționali.

Durata proiectului este de 36 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul septembrie 2022  – septembrie 2025.