150 de locuri disponibile în cadrul celei de–a X-a ediții a Programului Oficial de Internship al Guvernului României 2023

Guvernului României oferă oportunitatea tinerilor de a obține un internship full time, pe timpul verii, într-o instituție guvernamentală la alegerea acestora, în funcție de specialitatea studiilor, în cadrul unei noi ediții a Programului Oficial de Internship.

Sunt eligibile pentru a participa la Program persoanele care:

  • au împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 27 ani;
  • au cetățenia română;
  • cunosc limba română, scris și vorbit;
  • au capacitate deplină de exercițiu;
  • cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
  • au cunoștințe în domeniul IT;
  • nu sunt active pe piața muncii;
  • nu au absolvit Programul Oficial de Internship al Guvernului României;
  • îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică;
  • îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind  internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a putea ocupa unul din cele 150 de locuri disponibile, oferite prin desfășurarea Programului Oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2023, candidații își pot completa profilul și aplicația pe platforma www.internship.gov.ro până la data de 7 mai 2023.