Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice:

     1 ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate revizuit, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, pentru loturile/traseele rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție și actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate”.

Proiectul de hotărâre a fost afișat în data de 22.05.2023 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara din Deva, str.1 Decembrie, nr. 28, judHunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva-330025, str. Bld 1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţ Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, până la data de 02.06.2023.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.