Consiliul județean Hunedoara/ Convocator ședința extraordinară a CJH din 22 septembrie 2023

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara/ Convocator ședința extraordinară a CJH din 22 septembrie 2023
Consiliul județean Hunedoara/ Convocator ședința extraordinară a CJH din 22 septembrie 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată, vineri, 22 septembrie 2023, ora 09.00, în ședință extraordinară desfășurată în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui microbuz către Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de scoatere din funcțiune, în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aparținând domeniului privat al județului Hunedoara;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.20426/20.09.2023 de predare-primire a unor terenuri din domeniul public al Comunei Ghelari în domeniul public al Județului Hunedoara.

Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:

http://www.cjhunedoara.ro/…/713-sedinta-22-septembrie-2023