Au început lucrările pentru modernizarea infrastructurii educaționale de la Universitatea din Petroșani

Reprezentanții firmei de construcții care vor implementa proiectul european ce are în vedere modernizare a infrastructurii educaționale de la Universitatea din Petroșani au început, în aceste zile, lucrările. Acestea vizează, în principal, reabilitarea termică a clădirii corpului nou al Universității, dar vizată de lucrări similare este și sala de sport a instituției.

Pentru implementarea acestui proiect, în valoare totală de 13.380.083,62 lei, Universitatea din Petroșani a reușit să acceseze fonduri europene și guvernamentale nerambursabile, în valoare de : 13.112.481,95 lei, diferența de 267.601,67 lei fiind contribuție proprie a beneficiarului. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și vizează, pe lângă creșterea eficienței energetice în unele clădiri în care se desfășoară actul educațional, o serie de investiții al căror scop este acela de a dezvolta capacitățile de cercetare-inovare ale instituției și de îmbunătățire a condițiilor de pregătire a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la această instituție de învățământ superior.

Potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, din totalul de 3 milioane de euro accesați în cadrul acestui proiect, 500.000 de euro vor fi utilizați pentru reabilitarea corpului C din campusul universitar, în timp ce alți aproape 2,5 milioane de euro sunt alocați pentru dotarea laboratoarelor și a sălii de sport. ”Avem în vedere, pe lângă modernizarea spațiilor didactice, mai ales dotarea cu aparatură modernă a unui număr de 55 de laboratoare didactice și de cercetare din cadrul Universității noastre. Rezultatul acestei investiții va fi concretizat prin configurarea unor locaţii adecvate pentru studiu, adaptate cerinţelor energetice și exigentelor actuale, dar și dotarea cu echipamente moderne, performante, de ultima generaţie, care vor contribui la creșterea ponderii aspectelor aplicative în transmiterea cunoștințelor, resurse umane suficiente și bine calificate. Valorificarea acestor resurse printr-un management performant,
coroborat cu măsuri adecvate de marketing și cu resursele financiare disponibile, va conduce către evoluţia previzionată a Universității din Petroșani, ce nu poate fi decât una pozitivă”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Lucrările pentru modernizarea corpului C, care au început în aceste zile, sunt cu atât mai importante cu cât acest spațiu nu a mai cunoscut investiții similare din anul 1985, atunci când a fost dat în folosință, iar aici se derulează o bună parte din activitățile academice. În plus, proiectul prevede modernizarea, la standarde moderne de calitate, și dotarea cu echipamente de ultimă generație a unui număr de 55 de laboratoare de specialitate, precum și dotarea corespunzătoare a sălii de sport. Lucrările includ, de asemenea, realizarea unor rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități și a unui lift interior, dar și schimbarea acoperișului și montarea de panouri fotovoltaice pentru producția de energie verde.

Perioada de implementare a acestui proiect este de 24 de luni.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin mai precizează că, în perioada următoare, vor demara și alte proiecte similare, care au în vedere modernizarea campusului universitar și dotarea Universității. ”Avem în derulare mai multe proiecte europene, de cercetare-dezvoltare, pe care le-am accesat în ultimii ani, proiecte care ne vor ajuta să extindem și să dotăm baza materială a Universității la standarde europene în domeniu. Spre exemplu, cel mai recent proiect câștigat de către Universitatea din Petroșani, în valoare de 1 milion de lei, vizează creșterea capacității de cercetare a Universității, prin investiții în infrastructuri de tip Cloud și Big Data. Un alt proiect, aflat pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții, ce face parte din eforturile colectivului nostru de atragere a fondurilor pentru dezvoltare, este cel prin care ni s-au alocat 7 milioane de lei pentru refacerea întregii baze sportive din cadrul Universității din Petroșani.  Avem, în același timp, în vedere și alte proiecte de dezvoltare, pe care suntem pregătiți să le depunem pe noile programe de finanțare care vor fi disponibile în următoarele exerciții financiare europene”, a mai precizat rectorul Radu Sorin.