Consiliul județean Hunedoara / Anunț public

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț public
Consiliul județean Hunedoara / Anunț public

Având în vedere dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare se aduce la cunoștință publică următorul proiect de hotărâre:           

1. ”Proiect de hotărâre privind instituirea restricției de tonaj pentru autovehiculele cu masă totală mai mare de 7,5 tone pe drumul județean DJ 687M: Cinciș (intersecție cu DJ 687D) – Cerna – intersecție cu DJ 687A”.

Prezentul anunț reprezintă și informare prealabilă a utilizatorilor conform art.44 alin(2) și alin (5) din O.G nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.