Primarul Petroșaniului prezent la cea de-a 153-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor

La Bruxelles se desfășoară, în aceste zile, lucrările celei de-a 153-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor. La eveniment este prezent și primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, care deține calitatea de membru în Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene.

Acesta a informat că agenda lucrărilor celei de-a 153-a Sesiuni plenare a CoR a cuprins dezbateri pe temele ”Autorități locale și regionale pregătite pentru era digitală” și ”Punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă”, inclusiv progresele înregistrate în acest sens de țările membre. Delegația României a mai avut discuții cu dna Adina Vălean – Comisarul European pentru Transporturi, precum și cu Raportorul Daniela Cîmpean, despre Regulamentul referitor la spațiul european al datelor privind sănătatea.

”În cadrul acestei ședințe a reprezentanților CoR am purtat discuții aplicate referitoare la necesitatea unei legături mai strânse între aleșii europeni, pe de o parte, și structurile locale și regionale de cealaltă parte. De asemenea, în urma discuțiilor s-a concluzionat că este nevoie de o mai mare apropiere de cetățeni a structurilor europene, precum și de o mai bună înțelegere a funcționării mecanismului acestora, iar în acest sens sunt analizate cele mai bune direcții ce urmează să fie puse în practică pentru atingerea acestui deziderat”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani.

Comitetul Regiunilor (CoR) este format din 329 de membri și un număr egal de supleanți, repartizați între cele 27 de state membre. Pot face parte din acest organism reprezentați ai colectivităților regionale şi locale, care sunt titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, ori răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese. Membrii CoR sunt numiți pentru un mandat de 5 ani prin Decizia Consiliului, care hotărăște în unanimitate în conformitate cu propunerile statului membru.