PNL propune ca anul 2024 să fie decretat Anul Avram Iancu

Mai mulți parlamentari din Partidul Național Liberal au înaintat  un proiect legislativ prin care anul 2024 să fie decretat drept Anul Avram Iancu, la aniversarea a 200 de ani de la naşterea Eroului Nostru Național.

Potrivit preșeidntelui Organizației județene PNL Hunedoara, Vetuța Stănescu, Eroul Național Avram Iancu reprezintă una dintre cele mai reprezentative figuri ale Revoluției Pașoptiste din spaţiul românesc, momentul care a stat la baza întregului şir de evenimente ulterioare care au condus la realizarea statului național unitar.

”Prin activitatea sa politică, intelectuală şi revoluţionară. Avram lancu şi-a câştigat locul de cinste în panteonul istoriei românilor. Din aceste considerentele, dar și pentru întreaga luptă dusă de Eroul Nostru Național pentru idealurile de veacuri ale românilor, considerăm că se cuvine ca, la 200 de ani de la nașterea lui, Anul 2024 să fie decretat Anul Avram Iancu!”, a declarat deputatul Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara.

Născut în anul 1824, Crăișorul Munților este personalitatea centrală pentru cristalizarea şi coagularea doleanţelor românilor, precum şi organizarea rezistenţei acestora împotriva forţelor contrare intereselor populaţiei româneşti din Ardeal.

Alături de ceilalţi intelectuali transilvăneni, Avram lancu a organizat Adunarea de pe Câmpia Libertății de la Blaj, unde s-a solicitat respectarea poporului român ca naţiune distinctă, reprezentare în Dietă, desfiinţarea iobăgiei fără despăgubire, înfiinţarea de şcoli româneşti în toate satele şi oraşele, folosirea limbii române în administraţie şi, nu în ultimul rând, acordarea deplinelor libertăţi politice şi egalităţi civice tuturor popoarelor din Transilvania, fără deosebire de limba pe care o vorbeau şi recunoaşterea dreptului la autodeterminare.

Avram lancu a organizat și o rezistenţă armată în Munţii Apuseni – Armata moţilor, pe care a condus-o în încleştările cu trupele maghiare, și care s-a dovedit imposibil de îngenuncheat.

Alături de moţii săi, pe care i-a iubit și i-a reprezentat până la ultima suflare, Avram lancu s-a străduit să facă o realitate din idealurile sociale, liberale şi naţionale ale românilor transilvăneni.