Universitatea din Petroșani promovează oferta academică în plan local, național și internațional

Universitatea din Petroșani promovează oferta academică în plan local, național și internațional

Pentru anul universitar 2024-2025, Universitatea din Petroșani pune la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor o paletă largă de specializări în cadrul celor 3 facultăți componente, respectiv la Școala doctorală.

Oferta academică vizează nu doar absolvenți de liceu cu bacalaureat din județul Huendoara și județele limitrofe, ci dorința echipei manageriale de la Universitatea din Petroșani este aceea de a atrage către programele sale academice studenți din Republica Moldova și din alte țări europene, inclusiv studenți din afara spațiului european.

În acest sens, potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu, instituția de învățământ academic a demarat deja o serie de prezentări ale ofertei educaționale, realizate atât în mediul on-line, prin intermediul paginii web dedicate admiterii de pe situl Universității, pe rețelele sociale și în mass-media, precum și off-line, printr-o serie de prezentări care se desfășoară fie la unitățile de învățământ liceal de către membri ai corpului profesoral universitar, fie la diverse târguri de profil care se desfășoară în această perioadă în țară și în străinătate.

„Dorim să facem cunoscută oferta noastră educațională cât mai multor potențiali studenți pe care ne propunem să-i atragem la Universitatea din Petroșani. Pe de o parte facem acest lucru prin mijloacele clasice de promovare on-line și off-line, însă ne propunem să atragem la Petroșani nu doar studenți din România și din Republica Moldova, ci profitând de prezența noastră în cadrul Consorțiului Eureca-Pro care ne conferă oportunități de internaționalizare a ofertei academice, ne dorim să atragem stundenți și din alte state ale lumii. De aceea, și în acest an, vom participa  la târguri de prezentare a universităților”, a declarat prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu.

În acest sens, rectorul Universității din Petroșani arată că la finalul acestei luni, în perioada 26-30 mai 2024, va participa la cel mai mare târg de oferte educaționale din lume, care va avea loc în Statele Unite ale Americii. ”Sub egida Study in Romania, țara noastră participă cu 32 de uni­versități la acest târg, iar Universitatea din Petroșani este una dintre ele. Vom prezenta oferta universitară atât prin intermediul pliantelor, cât și al în­tre­gului sistem pe care îl avem la dispoziție. Apoi, în sep­tem­brie, vom fi prezenți la un alt târg, în Franța, la Toulouse unde are loc întâl­nirea Asociației Europene pentru Învăță­mânt Internațional. Acesta este al doilea târg de oferte educaționale, ca m­ărime, din lume, și  cel mai mare din Europa. Sigur că la începutul lunii iulie vom fi din nou în Republica Moldova, pentru a lua parte la târgul de prezentare a uni­versităților de la Chișinău”, a declarat rectorul Sorin Mihai Radu.

Acesta arată că obiectivul Universității din Petroșani este acela de a atrage studenți de pe 5 continente. Un lucru perfect realizabil dacă avem în vedere că, în ultimii ani, școala superioară din Valea Jiului a cules deja rodul unor astfel de târguri educaționale, concretizat prin înscrierea unor studenți veniți din Africa, America Latină și Asia.

De ase­menea, rectorul Universității din Petroșani spune că un alt scop al instituției este cel de a dez­volta relații bilaterale cu alte universități din întreaga lume, în cadrul Programului Erasmus+ sau a unor programe euro­pene și mondiale de cercetare. ”În mo­mentul de față, avem studenți și bursieri ai statului român și din Angola, Republica Africa Centrală, Camerun, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Peru, etc. De asemenea, avem încheiate o serie de parteneriate pentru dezvoltarea de schimburi academice în cadrul programelor Erasmus+ cu universități din toată Uniunea Europeană, dar și cu universități de prestigiu din alte state ale lumii”, a mai spus prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani.

Toate informațiile privind oferta academică a Universității din Petroșani pentru anul universitar 2024-2024 sunt disponibile pe platforma web: www.upet.ro/admitere