Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Clădire cu spații muzeale și anexe, acces sit arheologic Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa”, propus a fi amplasat în comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.