”Hunedoara Civică” un proiect pentru creșterea capacității ONG-urilor de relaționare cu autoritățile publice locale

La Biblioteca Universității din Petroșani a fost lansat joi, 24 noiembrie 2022 un proiect european care-și propune să contribuie la creșterea capacității societății civile din Vulcan și Petrila de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării durabile la nivel local.

Implementat de către Institutul Social Valea Jiului, în parteneriat cu Universitatea din Petroșani, Primăria municipiului Vulcan și Primăria Orașului Petrila, evenimentul de lansare al acestui proiect s-a bucurat de un interes major al celor implicați, fapt confirmat de prezența în cadrul conferinței de lansare, alături de echipa de proiect condusă de drd. Radu Răuță și coordonată de prof.univ.dr. Sabina Irimie, a primarilor din cele două localități vizate, Cristian Merișanu (primarul municipiului Vulcan), respectiv Vasile Jurca (primarul orașului Petrila), a viceprimarului din Petrila, Marius Heljiu, a rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, a prorectorului prof.univ.dr.ing. Maria Lazăr, a vicepreședintelui Consiliului județean Hunedoara Alin Țambă, a subprefectului județului Hunedoara Gheorghe Bogdan Urdea, a echipei manageriale a Primăriei municipiului Vulcan și a Primăriei orașului Petrila, precum și a membrilor Consiliului local al municipiului Vulcan, a directorului ADI-ITI Valea Jiului, Alexandru Kelemen ș.a.

Potrivit managerului de proiect drd. Radu Răuță, rezultatele preconizate odată cu implementarea acestui proiect vor conduce la creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali în relația acestora cu autoritățile publice locale, inclusiv prin promovarea dezvoltării durabile la nivel local. În acest scop, în cadrul proiectului, așa cum a arătat drd. Radu Răuță, va fi elaborată o metodologie de evaluare a nevoilor de implicare în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul UAT-urilor Vulcan și Petrila, va fi întocmit un raport privind soluțiile de creștere a capacității ONG-urilor de a se implica în acest domeniu, vor fi organizate grupuri civice formate din ONG-uri, pentru monitorizarea și evaluarea strategiilor de dezvoltare locală, vor fi organizate dezbateri publice pentru diseminarea acestor strategii, vor fi organizate sesiuni de instruire privind principiile dezvoltării durabile, va fi elaborat un manual care va cuprinde instrumente de montiorizare și evaluare independentă a politicilor de dezvoltare publică locală și va fi elaborat un studiu privind nivelul de transparență intituțională la nivelul celor două UAT-uri partenere în derularea acestui proiect.

Potrivit reprezentantului Institutului Social Valea Jiului, prof.univ.dr. Sabina Irimie, toate aceste instrumente vor avea ca rezultat o creștere a rolului societății civile în implementarea obiectivelor de dezvoltare locală și în procesul de ebalorare al rapoartelor tematice de monitorizare a modului de implementare al Strategiile de dezvoltare locală, aspecte încurajate de altfel de Uniunea Europeană în toate programele de dezvoltare care au ca scop finanțarea proiectelor din comunitățile locale.

Pentru Universitatea din Petroșani, al cărei rector este și președinte al ADI-ITI Valea Jiului, asociația care urmează să implementeze proiectele europene din Fondul pentru Tranziție Justă alocat județului Hunedoara, acest proiect reprezintă încă o verigă ce poate contribui la succesul programelor europene destinate dezvoltării Văii Jiului. ”Dorința Uniunii Europene este aceea de a determina comunitățile să conlucreze în elaborarea și implementarea de strategii și politici publice de dezvoltare, nu doar la nivelul aparatului administrației locale, ci și prin implicarea societății civile și a partenerilor sociali din comunitățile vizate. Este ceea ce-și propune și acest proiect și nu pot decât să mă bucur că Universitatea din Petroșani a fost cooptată ca partener în derularea acestuia”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Primarul orașului Petrila, Vasile Jurca spune că practica implicării ONG-urilor în deciziile care privesc dezvoltarea orașului Petrila este deja concretizată în această localitate. ”Noi avem deja la Petrila un exemplu de bune practici în ceea ce privește implicarea societății civile în viața comunității și în colaborarea administrației locale cu ONG-urile, în relația pe Asociația Planeta Petrila și cu consorțiul de ONG-uri Valea Jiului Implicată, împreună cu care am reușit să facem deja o serie de proiecte menite să contribuie la dezvoltarea orașului Petrila și să creionăm altele noi, pentru viitorul exercițiu financiar european. Cred în rolul pe care oamenii implicați trebuie să îl aibă în elaborarea politicilor publice și am sprijinit și voi sprijini în continuare ONG-urile petrilene care doresc să se implice în dezvoltarea orașului Petrila”, a declarat Vasile Jurca, primarul orașului Petrila.

Și la Vulcan relația administrației locale cu societatea civilă este o practică încurajată de administrația publică locală. ”Avem pe raza municipiului Vulcan o serie de organizații neguvernamentale, deosebit de active, de interesate și de implicate în tot ceea ce înseamnă activitățile destinate cetățenilor. Vorbim despre oameni care sunt deosebit de activi, prezenți la toate dezbaterile organizate de Primărie pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, dar și în consultările publice pe diverse teme de interes local. Desigur, am convingerea că acest proiect va conduce la o creștere a capacității ONG-urilor din municipiul Vulcan de a sprijini Primăria și Consiliul local în adoptarea acelor decizii necesare care vor conduce la o dezvoltare a comunității noastre în anii care vor urma și-i felicit pe cei care au avut ideea acestui proiect și care și-au asumat realizarea lui”, a declarat Cristian Merișanu, primarul Municipiului Vulcan.

Proiectul ”Hunedoara Civică 2021-2022” are ca termen de finalizare luna august a anului 2023 și un buget pentru implementare în valoare totală de 406.695 lei, din care 338.776 fiind valoarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, prin POCA 2014-2020.