Rata șomajului continuă să scadă în județul Hunedoara

Potrivit informațiilor prezentate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, rata șomajului în județul Hunedoara continuă să scadă, la sfârșitul lunii martie 2023, aceasta fiind de 3,87 %, cu o scădere cu 0,04 puncte procentuale față de luna precendentă.

Dintr-un total de 6.016 persoane înregistrate în evidențele de șomaj ale AJOFM Hunedoara, 1.852 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.164 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.100  șomeri provin din mediul rural și 3.916  sunt din mediul urban.

Cea mai mare categorie de șomeri aparține grupei de vârstă cuprinsă între 40-49 de ani (1506 șomeri), iar cei mai puțini aparțin grupei de vârstă cuprinsă între 25-29 de ani (487 șomeri).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  28 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 27 %, iar 21 % sunt șomerii fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 16% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 6 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 267 persoane foarte greu ocupabile, 1.387 greu ocupabile, 3.951 mediu ocupabile, iar 411 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.